For faste tanker

Mottak for slipp fra faste tanker og bobil/campingvogn portable tanker.

Det kan også leveres pumpekum tilknyttet betong fundament om avstanden til offentlig kum/avløp ikke kan gå på fall.

Combi

Leestrom Combi er både for tømming av faste tanker i båt og bil, og egen mottaksdel for portable tanker fra båt og bobil.

i tillegg kan man spyle tanken og spyling av kum er automatisk.